FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन- २०८० 2080/81 07/30/2023 - 17:42 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।८१.pdf
विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि- २०७९ २०७९ /८० 05/18/2023 - 15:54 PDF icon विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि- २०७९.pdf
महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/27/2022 - 16:29 PDF icon कर्यबिधि.pdf
बिनियोजन ऐन ७६/७७ 02/17/2020 - 13:42 PDF icon बिनियोजन एन.pdf
बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 13:29 PDF icon बिनियोजन एन २०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 11:47 PDF icon राजपत्र प्रकासन.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:55 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधी ७६/७७ 02/19/2020 - 11:56 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण.pdf
भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:56 PDF icon भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४.pdf
टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 14:55 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन.pdf

Pages