FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायीक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको एेन २०७६ ७७/७८ 11/10/2020 - 12:07 PDF icon CamScanner 11-10-2020 11.11.pdf
प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 11/10/2020 - 11:27 PDF icon CamScanner 11-10-2020 11.04.pdf
सहकारी दर्ता संचालन र नियमन एन २०७५ ७७/७८ 10/09/2020 - 14:03 PDF icon सहकारी दर्ता संचालन र नियमन एन २०७५.pdf
संस्था दर्ता एन २००७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:59 PDF icon संस्था दर्ता एन २००७.pdf
विपद व्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि ७६/७७ 10/09/2020 - 13:58 PDF icon विपद व्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:57 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७.pdf
भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:56 PDF icon भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:55 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
बिनियोजन एेन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 13:29 PDF icon बिनियोजन एन २०७७.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली ७७/७८ 09/27/2020 - 13:26 PDF icon निर्णय वा आधेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली.pdf

Pages

Poll

तपार्इ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूकाे कुनै कार्यबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

भिमसेनथापा गाउँपालिकाबाट तयार वृतचित्र