FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि- २०७९ २०७९ /८० 05/18/2023 - 15:54 PDF icon विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि- २०७९.pdf
महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/27/2022 - 16:29 PDF icon कर्यबिधि.pdf
न्यायीक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७७/७८ 11/10/2020 - 12:07 PDF icon CamScanner 11-10-2020 11.11.pdf
प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 11/10/2020 - 11:27 PDF icon CamScanner 11-10-2020 11.04.pdf
सहकारी दर्ता संचालन र नियमन ऐन २०७५ ७७/७८ 10/09/2020 - 14:03 PDF icon सहकारी दर्ता संचालन र नियमन एन २०७५.pdf
विपद व्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि ७६/७७ 10/09/2020 - 13:58 PDF icon विपद व्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:57 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७.pdf
भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:56 PDF icon भिमसेनथापा गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेशको अधिकारपत्रको कार्यविधि २०७४.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 13:55 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 13:29 PDF icon बिनियोजन एन २०७७.pdf

Pages