FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना! सूचना !! सूचना !!

यस गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण  शिक्षक ,कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा  आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा PAN NO लिई गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनुहुन सम्बन्धित सबै मा सुचित गरिन्छ

आर्थिक वर्ष: