FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँसभामा उपस्थित भै दिनुहुन।

यस भिमसेनथापा  गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा यही मिति २०७६।०१।२२ गते बिहान ८:०० बजे शिक्षा शाखा घ्याम्पेसालको सभाहलमा शुरु हुने भएकोले सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यहरुलाई जानकारी गरिसकेको छ। कुनै कारणबस सूचना प्राप्त नभएको भएमा यसै सूचनालाइ आधार मानी उपस्थित हुन को लागि अनुरोध छ । 

आर्थिक वर्ष: