FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

" प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम "

" प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम " अन्तर्गत यस भिमसेनथापा गाउँ पालिका का जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारी तहका लागि संचालित एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७६/०१/१२ गते सम्पन्न भएको छ ।

आ.ब. 2080/081 को लागी सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण भएका लाभग्राहिहरुको विवरण !

दस्तावेज: 

Pages