FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९।०८० को बजेट

७९-८० 01/02/2023 - 16:42

आ.ब. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 01/01/2023 - 00:00 PDF icon आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८ /७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

२०७८/०७९ 07/31/2022 - 16:21 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८।७९ (1).pdf

आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक बजेट

२०७८/०७९ 01/11/2022 - 00:00 PDF icon आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक बजेट

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम विवरण

७७/७८ 07/31/2020 - 11:15 PDF icon Final_Budget_Book १२.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८

७६/७७ 07/07/2020 - 14:07 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७७०७८.pdf

आ.व.२०७६/०७७ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम विवरण

७६/७७ 11/14/2019 - 11:26

भिमसेनथापा गाउँ कार्यपालिकाको आ.व २०७६/७७ को लागि राजस्व र अनुमान

७६/७७ 07/05/2019 - 16:59

भिमसेनथापा गाउँपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/05/2019 - 16:47 PDF icon २०७६।०७७ निति तथा कार्यक्रम.pdf

गाउँपालिकाको ऐन, कार्यविधि तथा कानुनहरु