FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमसेनथापा गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि स्थिति पत्र-२०८० 2080/81 02/28/2024 - 13:16 PDF icon Bhimsen Thapa Gapa_Books 2080_1.pdf
मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०८०/८१- २०८२/८३) 2080/81 08/29/2023 - 17:13 PDF icon Final MTEF Bhimsenthapa Mun.pdf
पशु स्वास्थ्य घुम्ति शिविर सम्पन्न २०७९ /८० 08/11/2023 - 16:14 PDF icon Ghumti shibir.pdf
स्वत: प्रकाशन- २०८०/०१/०१-२०८०/०३/३० 2080/81 08/29/2023 - 16:45 PDF icon स्वत प्रकासन.pdf
लैंगिक समानता सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन, २०७९ 2080/81 08/29/2023 - 17:10 PDF icon Final - GESI Audit Report - 2078-79.pdf
शिक्षा ऐन २०७८/०७९ 01/11/2022 - 00:00 PDF icon १३. शिक्षा ऐन.pdf
भिमसेनथापा गा.पा. को आर्थिक ऐन २०७९ २०७८/०७९ 01/22/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन भिमसेनथापा गापा २०७९ .pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ २०७८/०७९ 05/09/2022 - 00:00 PDF icon २३. स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९ /८० 05/10/2022 - 00:00 PDF icon Final O&M of Bhimsenthapa११.18.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७९ २०७८/०७९ 06/12/2022 - 12:13

Pages