FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमसेनथापा गाउँपालिकाको आवधिक योजना २०७९ /८० 12/07/2022 - 19:43 PDF icon गाउँपालिकाको आवधिक योजना.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७९ २०७८/०७९ 08/01/2022 - 00:00 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड (1).pdf
लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७७/७८ ७७/७८ 07/20/2022 - 11:13 PDF icon मलेप अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७७।७८.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७९ २०७८/०७९ 06/12/2022 - 12:13
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९ /८० 05/10/2022 - 00:00 PDF icon Final O&M of Bhimsenthapa११.18.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ २०७८/०७९ 05/09/2022 - 00:00 PDF icon २३. स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८.pdf
भिमसेनथापा गा.पा. को आर्थिक ऐन २०७९ २०७८/०७९ 01/22/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन भिमसेनथापा गापा २०७९ .pdf
शिक्षा ऐन २०७८/०७९ 01/11/2022 - 00:00 PDF icon १३. शिक्षा ऐन.pdf